Ibland kan man göra saker enklare

Samtidigt som ni förbättrar personalens nöjdhet för tidsuppföljningssystemet kan ni spara upp till 30-50% i löneräkningsarbetet med hjälp av Ontime. Med den Österbottniska drivkraften har tjänsten utvecklats allt sedan år 2006.

För vem passar Ontime?

Helppokäyttöistä ja yrityksen tarpeisiin muokattavaa työajanseurantaa etsittäessä Ontime on vertaansa vailla. Syvällinen osaamisemme TES tulkinnoista ja rajapinnoista eri järjestelmien välillä poistaa työajanseurannan ongelmat isommilta ja vähän pienemmiltäkin yrityksiltä.  Käytössänne on yli 15-vuoden tuotekehityksen tulokset. 

Kannattaa katsoa oheinen reilun 6 minuutin esittely palvelustamme.

Pålitlig ibruktagning och kundsupport är viktig

I demon träffar ni er kontaktperson, som tar hand om konfigurering av tjänsten för era behov samt sköter om huvudanvändarskolning vid ibruktagningen. Vår kundsupport betjänar och svarar snabbt på era frågor via e-post.

Löner innehåller olika delar och tillägg

Förmodligen har vi förverkligat flest variationer av kollektivavtalstolkningar som stöd för löneräkningen. Vi går noggrant igenom era procedurer och metoder i konfigureringsskedet, våra erfarna experter sköter om förverkligandet.

f

Anpassning enligt egna behov är viktigt

Tjänsten anpassas alltid enligt ert behov, och funktioner som inte tillämpas tas bort för att säkerställa felfrihet samt användarvänlighet. Tjänsten kan också konfigureras enligt lokala avtal.

”När tjänstens löfte uppfylls och överträffas”

Verkställande direktör Gina Tallqvist berättar hur företaget, verksamt inom jord- och vattenbyggnadsbranschen, tog ett digitalt kliv i lönehanteringen.

Hur har tillväxten varit de senaste 15 åren?

Användare

Våra kunder förväntar sig att få felfria och tydligt specificerade löner. Noggrann ibruktagning och skolning är en förutsättning för framgång. Vi har blivit många erfarenheter rikare med tiden. Ändå finns det utmaningar men våra experter står till er tjänst.

Användare i medeltal

Tjänsten ger mest nytta inom lite större företag. Vår expertis inom olika arbetstidsformer, kollektivavtalstolkningar för olika personalgrupper har visat sig vara till stor nytta. En del av våra kunder tillämpar över 10 olika kollektivavtal samt därtill ett flertal olika lokala avtal. 

Kundföretag

Med vår Standard tjänst kan även många mindre företag dra nytta av Ontimes funktioner och det finns utrymme för en eventuell framtida tillväxt. Ett säkert val. Vi har kunnat tillämpa Ontime tjänsten inom flera olika branscher, och denna kompetens lönar det sig att använda.

Ontime – Tjänstebeskrivning

Standard

Snabbt och smidigt sätt att modernisera er arbetstidsrapportering. Systemet är lätt att använda och har en heltäckande funktionalitet. Även denna tjänst kan våra experter anpassa enligt era behov.

Läs mera
 • Innehåller arbetstidsuppföljning, semester, frånvaron och tolkning av arbetstiden enligt arbetstidslagen
 • Användarhantering
 • Mobilstämpling
 • En redovisningskod (t.ex. kostnadsställe)
 • Godkännandeprocess före utbetalning
 • Skapande av lönefil för utbetalning
 • Mobilanvändargränssnitt
 • Som tilläggstjänst: Hantering av rese- och kostnadshändelser

 

Omfattande

Våra erfarna experter kartlägger, tillsammans med er, tillämpning av kollektivavtal och eventuella lokala avtal. Omfattande utbud av funktionaliteter automatiserar er verksamhet med hjälp av integrationer. Stämpling kan lokaliseras och inloggning kan integreras med er nuvarande lösning.

Läs mera
 • Tolkningar av kollektivavtal och eventuella skiftestolkningar för olika personalgrupper (arbetstagare, tjänsteman, högre tjänsteman)
  • Möjlighet till flertalet olika kollektivavtalstolkningar
 • Integrationer till olika system (rest, xml och csv)
 • Möjlighet att utvidga med tilläggstjänster:
  • Kollektivavtalstolkningar
  •  Lokalisering av stämpling
  • O365, Azure AD autentisering
  • Automatiserade funktioner
  • Stämplingsenheter

Komplett

llKonsernirakenteet ja useiden TES tulkintojen toteuttaminen edellyttää vahvaa osaamista työaikojen seurannasta ja niiden tulkinnasta palkanmaksuun. Kokonaisratkaisussa tukenanne on moniosaajien tiimi. Huolellisen määrittelyn ja laadukkaan koulutuksen jälkeen on palveluitamme saatettu luotettavasti käyttöön isoillekin työntekijäryhmille.

Läs mera
Koncernuppbyggnader kräver ofta att man tar noggrann hänsyn till användarhanteringen och skolning av personalen för en bekymmersfri ibruktagning. Fastän vårt system i dess standardform redan är väldigt mångsidigt, så har vi gjort företagsspecifika kompletta helhetslösningar. Vid implementering av Ontime har ni ett kunnigt team till ert förfogande. Vi lyssnar gärna till era behov och föreslår en lösning.

Standard

Snabbt och smidigt sätt att modernisera er arbetstidsrapportering. Systemet är lätt att använda och har en heltäckande funktionalitet. Även denna tjänst kan våra experter anpassa enligt era behov.

Omfattande

Våra erfarna experter kartlägger, tillsammans med er, tillämpning av kollektivavtal och eventuella lokala avtal. Omfattande utbud av funktionaliteter automatiserar er verksamhet med hjälp av integrationer. Stämpling kan lokaliseras och inloggning kan integreras med er nuvarande lösning.

Komplett

Koncernuppbyggnader och förverkligandet av ett flertal olika kollektivavtalstolkningar förutsätter stark expertis inom arbetstidsuppföljning och dess tolkning för löneutbetalning. I vår kompletta lösning har ni stöd av ett expert-team. Efter noggrann kartläggning och omfattande skolning kan våra tjänster tillförlitligt tas i bruk även för större personalgrupper.

Läs mera
 • Innehåller arbetstidsuppföljning, semester, frånvaron och tolkning av arbetstiden enligt arbetstidslagen
 • Användarhantering
 • Mobilstämpling
 • En redovisningskod (t.ex. kostnadsställe)
 • Godkännandeprocess före utbetalning
 • Skapande av lönefil för utbetalning
 • Mobilanvändargränssnitt
 • Som tilläggstjänst: Hantering av rese- och kostnadshändelser

 

Läs mera
 • Tolkningar av kollektivavtal och eventuella skiftestolkningar för olika personalgrupper (arbetstagare, tjänsteman, högre tjänsteman)
  • Möjlighet till flertalet olika kollektivavtalstolkningar
 • Integrationer till olika system (rest, xml och csv)
 • Möjlighet att utvidga med tilläggstjänster:
  • Kollektivavtalstolkningar
  •  Lokalisering av stämpling
  • O365, Azure AD autentisering
  • Automatiserade funktioner
  • Stämplingsenheter
Läs mera

Koncernuppbyggnader kräver ofta att man tar noggrann hänsyn till användarhanteringen och skolning av personalen för en bekymmersfri ibruktagning. Fastän vårt system i dess standardform redan är väldigt mångsidigt, så har vi gjort företagsspecifika kompletta helhetslösningar. Vid implementering av Ontime har ni ett kunnigt team till ert förfogande. Vi lyssnar gärna till era behov och föreslår en lösning.

Användbara tilläggsfunktioner

Integrationer

Integrationer mellan olika system kräver noggrannhet och ständigt underhåll. Det lönar sig att dra nytta av vår mångsidiga erfarenhet.

Kollektivavtalstolkningar

Implementering av olika kollektivavtal samt lokala avtal för olika personalgrupper är vårt teams kärnkompetens. Vi har troligen den mest anpassningsbara och avancerade tolken på marknaden. Om du har utmaningar inom detta område, så kan vi diskutera mera om lösningen.

O365, Azure AD autentisering

Genom att koppla ihop Ontime ditt företags autentisering gör vi användningen av tjänsten enkel och säker.

Rese- och kostnadshändelser

Med denna tilläggsfunktion kan man även samla in info om rese- och kostnadshändelser. Det underlättar för arbetstagaren och innebär även enkel överföring till löneräkningen.

Lokalisering av stämpling

En del av våra kunder har behov av att få position av den stämplade händelsen. För detta ändamål finns en enkel lösning.

Automatiserade funktioner

Vi automatiserar och konfigurerar tjänsterna åt varje kund enligt deras specifika behov. Automatiserade funktioner kan förenkla rutinerna ytterligare.

Viktigaste fördelar

Spara in på löneräkningens kostnader

Många av våra har blivit överraskade över hur mycket tid och arbetsinsats som sparas, då arbetstagarna sköter sina arbetstidsregistreringar och ser egna semester- samt övriga saldon i realtid. Vi har automatiserat överföringarna till lönesystemen och med automatisering sparar man mycket tid och undviker fel.

Nöjdare personal

Allt fler företag konkurrerar om kunnig arbetskraft. Arbetstagarna uppskattar också ett lättanvänt system för arbetstidsrapportering. Ontime brukar få väldigt positiv feedback från arbetstagarna i just detta avseende.

Viktigaste fördelarna sammanfattade

 

Effektivering av arbetet

•Manuellt arbete minskar
•Digital tolkning av Arbetstidslagen
•Digital tolkning av kollektivavtal
•Kollektivavtalstolkningarna är synliga för arbetstagarna
•Produktiserad, enkel och kostnadseffektiv implementering
•Löneräkningsprocessen effektiveras och blir avsevärt snabbare
•Mänskliga misstag elimineras – kvaliteten förbättras

Förenklad lönehantering

•Inkommande data till löneräkningen blir mera enhetlig
•Händelser och saldon, bland annat flex och semester är synliga för arbetstagaren i realtid
•Uppföljning av redovisningsnivåer enligt företagets behov
•Färdiga integrationer till löneräkningen
•Lättanvänt web-verktyg
•Digital godkännandeprocess
•Löneräkningsarbetet blir mera meningsfullt

Övriga fördelar

•Mångsidiga integrationer
•Skapar övertidsstatistik som lagen kräver
•Stöder även lokala avtal
•Mångsidiga möjligheter för rapportering
•Oberoende av bransch
•Inga installationer behövs
•Inga investeringar i program – debitering enligt användning

Smidig även i mobilen

Semesterhändelser

Man behöver inte mera fråga om semestersaldona, eftersom allihop kan följa upp saldona via mobilen. Tjänsten hanterar även uppföljningen av semesterlördagar enligt semesterlagen. 

Frånvarohändelser

Frånvarohändelser och orsaker kan enkelt väljas direkt från menyn. Längre frånvaron syns tydligt i kalendern.

Kalendervy

Kalendern är optimerad även för mobilanvändning. Händelser kan enkelt och flexibelt korrigeras och ändringarna sparas i loggen. Händelserna är synliga för förmannen, och kan godkännas.

Semesterhändelser

Frånvarohändelser

Kalendervy

Lättanvända stämplingsenheter och taggar

Ibland är en stämplingsenhet den enklaste lösningen för att samla in arbetstidshändelser. Stämpling kan enkelt göras via en 10 tums skärm med stämplingstaggar. Funktionaliteten kan anpassas skilt per företag.

Helhetskunnande inom hela löneräkningsprocessen

En fungerande lönehantering är oansenlig. Men om lönehanteringen har utmaningar, så påverkar det snabbt arbetsglädjen. Låt oss sköta löneberäkningen oansenligt för er del.

Petri Pekki

Branschdirektör
0400 768 801
petri.pekki@rantalainen.fi

Vi kartlägger ert behov och presenterar en lösning utgående från det.

Vi byter gärna några ord om ert behov, och våra experter presenterar en lösning som passar er. Trevligt om du lämnar dina kontaktuppgifter, så tar vi kontakt.

Om oss

Ontime hör till Rantalainen koncernens breda tjänsteutbud. Rantalainen är stabil och en av de mest betydande experterna inom redovisning.

Ontime tjänsten tillhandahålls av tillväxtföretaget Cilron Oy, som ägs till 100 % av Rantalainen koncernen.

Kontaktuppgifter

Cilron Oy, fo-nummer 3267131-9, Sahakuja 4, 05800 Hyvinge

Dataskydd (GDPR)

© 2022 Ontime
Hemsidor för företaget: Foorly